Crowdfunding via OAMKB

Crowdfunding bij OAMKB

Voor ondernemers biedt crowdfunding een nieuwe mogelijkheid om de financiële middelen voor een bepaald project binnen te halen. OAMKB onderkent hier niet alleen de mogelijkheden van, maar ondersteunt dit van harte. Onze ervaring met crowdfundingplatformen en de hierin gemaakte afspraken maakt dat we adequaat kunnen inspringen. De kans op een succesvol crowdfundingtraject wordt hierdoor alleen maar groter. Ben je klant bij ons en mogen wij je je aanvraag begeleiden, dan investeren wij via de crowdfunding € 500 terug in je bedrijf.

We beginnen met screenen

Niet alle plannen en investeringen kunnen met behulp van crowdfunding worden gerealiseerd. Het is belangrijk te beseffen dat je investering een zodanige omzet- en winststijging moet behalen zodat de investering, compleet met rente, binnen de gestelde termijn kan worden terugbetaald. Dat maakt dat crowdfunding niet zo geschikt is voor het financieren van een doorstart, het laten uitvoeren van reparaties of het op niveau houden van de huidige omzet. Ook projecten zonder winstoogmerk vallen af. Op bovenstaande zijn in speciale gevallen wellicht uitzonderingen mogelijk, maar dat moet nader onderzocht worden. Crowdfunding is in ieder geval geschikt als je wilt investeren in nieuwe producten of diensten in de digitale economie.
We beginnen met het beoordelen van je crowdfundingaanvraag op de haalbaarheid ervan. We nemen hier diverse factoren in mee:


Dit alles leidt tot een inschatting van de haalbaarheid van het project. We denken hierin met je mee, zodat we oplossingen kunnen vinden die aansluiten bij jouw behoeftes. Deze screening voeren we voor je uit voor een bedrag van € 350,-

Opzet

Bij een investering van € 500,- voeren we de volgende punten voor je uit:

Succesplannen

Het is logisch dat crowdfundingplatformen steeds vaker eisen dat het hele proces op financieel gebied goed wordt begeleid voor, tijdens en na de crowdfundingaanvraag. De samenwerking die OAMKB heeft met Geldvoorelkaar heeft een prima crowdfundingtraject opgeleverd. In dit proces onderscheiden we drie gradaties: brons, zilver en goud. De oplossingen die we hierin aanbieden variëren van de standaardaanpak tot de meer complexere crowdfundingaanvragen. Elk aangeboden traject is all-in, en loopt van het opstellen van plan tot het evaluatiemoment.

Verloop van het crowdfundingtraject

In het crowdfundingtraject kun je de volgende stappen onderscheiden:

Traject Brons. Het standaardtraject voor € 2500,- *)

Traject Brons is in te zetten bij een standaard crowdfundingtraject, dat we aanbieden voor € 2500,-*). Dit bedrag biedt al een 99% zekerheid over het succesvolle verloop. We zorgen er in traject Brons voor dat het businessplan en de financiële begroting nog beter aangescherpt worden. Onze begeleiding omvat het hele investeringsproces en groeiproces dat erop volgt.

In de praktijk betekent dit:

Traject Zilver. Een bijzonder traject voor € 4500,- *)

Traject Zilver is in te zetten bij een bijzondere aanvraag, die niet in het standaard traject voor crowdfundingaanvragen lijkt te passen. De beste adviseurs, dus die van OAMKB zijn nodig om de mogelijkheden goed te verkennen. Dankzij de samenwerking tussen OAMKB en Geldvoorelkaar is een efficiënt overleg mogelijk. Blijkt uit de screening dat het project grote kans van slaging heeft, dan kan het crowdfundingtraject gaan lopen.

In de praktijk betekent dit:

Traject Goud. Een compleet traject voor € 7500,-

OAMKB levert met Traject Goud een all-in crowdfundingtraject, inclusief marketingplan aan voor € 7500,- *). Traject Goud is geschikt voor grotere bedrijven, die de crowdfunding willen gebruiken voor hun investeringen maar ook voor de eraan gekoppelde marketingcampagne. Omdat OAMKB over de beste adviseurs beschikt op het gebied van crowdfunding, heb je experts op verschillende terreinen beschikbaar. Dat kan liggen op het gebied van accountancy, maar ook op financiering, finance & control of marketing. Dat deze bundeling van expertise bijdraagt aan een optimale crowdfundingcampagne mag wel duidelijk zijn.

In de praktijk betekent dit:

Let op

*) Ben je al klant bij OAMKB, dan krijg je op traject Brons, Zilver of Goud een korting van 25 %. Dezelfde korting wordt berekend als je voor een jaar een maandabonnement voor een geautomatiseerde administratieve verwerking afsluit, inclusief financieel adviseur. Kosten hiervoor zijn € 95,- per maand, exclusief modules.
**) Mocht uit de screening blijken dat je project niet te realiseren is, dan berekenen we enkel het bedrag van de screening: € 350,-
De door OAMKB verzorgde crowdfundingaanvragen zijn tot nu toe allemaal met succes verlopen.

Hoe werkt crowdfunding bij OAMKB?